Muziekforum.com
collapse

Mag ik vloeken?

sc drummer

Mag ik vloeken?
« on: Thursday 30 December 2004 14:08:29 »
Verdikkeme!

Wie is er nog meer net zo zielig als ik, dat hij op zijn/haar werk zit?

Nota bene als enige van de hele afdeling, of terwijl ... helemaal alleen in dit royale en sfeervolle hok (dat dan weer wel). Eigenlijk nog meer te doen dan je zou verwachten van deze periode, maar tegelijkertijd natuurlijk niet vooruit te branden en de hele week het gevoel alsof je een kater hebt. Nou hebben we gisteren een borrel gehad, waar natuurlijk WEL iedereen bij was, want de jaarlijkse nieuwjaarsenveloppe werd uitgedeeld.


 [hammer] [puke]
webrider

 • muziekforum.com
 • *****
 • 1037
 • Hehe...
  • www.muziekforum.com
Re: Mag ik vloeken?
« Reply #1 on: Thursday 30 December 2004 20:58:10 »
Gij moogt vloeken mijn zoon.

En is nu te hopen dat je een helemooie enveloppe hebt gekregen gezien jij de LUL bent geweest deze week.

Zelf was ik tot vandaag de LUL en morgen gelukkig lekker vrij }:o[
Muziekforum.com

gemmetje

Re: Mag ik vloeken?
« Reply #2 on: Thursday 30 December 2004 22:06:05 »
vandaag was ik lekker vrij en morgen ben ik de lul
godverdomme, dan kan ik nondeju nog niet eens met een verdomd heldere kop dat kut-oudjaar gaan vieren maar moet ik dat met 'n godvernakend gare, klote verkankerde schijtbakkes gaan doen.
nou maar hopen dat dat klotenieuwjaar niet net zo'n kutjaar wordt als 2004.

grtz, gem-de-la-tourettes

sc drummer

Re: Mag ik vloeken?
« Reply #3 on: Friday 31 December 2004 09:34:08 »
Ik stel bij deze Catalunya voor als 'sucker of the moment' (met alle respect).

In de zorg, dat vind ik dan wel weer nobel.

Nobele sucker of the moment.

Maak er wat van, u allen!

webrider

 • muziekforum.com
 • *****
 • 1037
 • Hehe...
  • www.muziekforum.com
Re: Mag ik vloeken?
« Reply #4 on: Friday 31 December 2004 10:43:06 »
Sterkte met het werken vandaag Catalunya! En beste wensen voor het nieuwe jaar!

Iedereen beste wnschen trouwens!
Muziekforum.com

mirage

Re: Mag ik vloeken?
« Reply #5 on: Monday 03 January 2005 14:27:19 »
hey Catalunya, heb je het overleefd??  [muziek]

ik moest van het uitzend bureau vanochtend ook om 8 uur komen opdraven, omdat ze niet zeker wisten of de vaste kracht weer terug was....
en je raad het al, ze was weer terug maar had niks gemeld bij het uitzend bureau. ik had veel langer kunnen slapen  >:(
nou ik vul mijn briefje lekker wel in en ze gaan maar betalen!!

gelukkig kon ik nog wel lekker mn bedje induiken daarna, omdat ik nog een hele week vakantie heb [sleepy]

mirage

Re: Mag ik vloeken?
« Reply #6 on: Wednesday 05 January 2005 11:32:26 »
dom vuurwerk ook, ja ik heb met vuurwerk ook de buren de stuipen op het lijf gejaagd, alleen schoot dit vlak langs hun oren...
daarna kwamen ze met trillende benen me gelukkig nieuwjaar wensen

Priest

Re: Mag ik vloeken?
« Reply #7 on: Sunday 17 September 2006 11:20:03 »
Geloof jij in het einde der tijden?

Kijk hier: http://www.homepages.hetnet.nl/~marteau7/h-schrift/page3.html

De Eindtijd zoals deze is beschreven in de Heilige Schrift

De H. Evangeliën van St.Mattheus (hfd. 24), St.Marcus (hfd. 13) en St.Lucas (hfd. 21) lopen hier parallel; daarom wordt hier slechts één bron vermeld. Ik heb niet gestreefd naar volledigheid, teksten die hier ontbreken kunt u aan mij doorgeven.


Als de tijd daar is, zal men het weten:
Dan. 12:4
(Daniël, ge moet, wat gezegd is, geheim houden, en het boek verzegelen tot de tijd van het einde; dan zullen velen er naar blijven zoeken, en zal de kennis worden vermeerderd )
De gelijkenis van de vijgenboom: Mt. 24:32-33 en Marc. 13:28-29 (Zo ook wanneer gij dit alles ziet, weet dan, dat het dicht voor de deur staat)

Maar men zal de tekenen niet willen inzien:
Mt. 16:2-3 ('s Avonds zegt gij: Mooi weer, want de hemel ziet rood; en 's morgens: Vandaag lelijk weer, want de hemel is somber. Het uitzicht van de hemel weet gij te beoordelen, maar kunt gij het dan de tekenen der tijden niet?)

Het einde dezer dingen - de gruwel der ontheiliging:
Dan. 11:30-31 (Daarom zal hij in zijn woede zich vergrijpen aan het Heilig Verbond, en na zijn terugkeer omzien naar verraders van het Heilig Verbond. En hij zal bezettingen leggen, die het heiligdom en de burcht zullen ontwijden; hij zal het dagelijks offer doen staken en de ontzettende gruwel oprichten)
Dan. 12:9-12 (Maar toen sprak God: Daniël ga nu maar heen; want wat gezegd is, blijft geheim en verzegeld tot aan de tijd van het einde. Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren, louteren, maar de goddelozen zullen kwaad blijven doen; geen der goddelozen zal het begrijpen, maar de vromen zullen het verstaan. Van de tijd dat het dagelijks offer zal worden gestaakt, en de ontzettende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalfhonderd negentig dagen verlopen. Heil hem, die ook dan nog volhardt, en dertienhonderd vijfendertig dagen bereikt!)
Mt. 24:15-18 (Wanneer gij dus de gruwel der ontheiliging, waarvan de profeet Daniël heeft gesproken, in de heilige plaats zult zien staan -die het leest, begrijpe het!- laten zij die in Judea zijn, dan naar de bergen vluchten; en wie op het dakterras is, dale niet af, om iets uit zijn huis mee te nemen; en wie op het veld is, kere niet terug, om zijn kleed te halen)

Als deze reeks van gebeurtenissen eenmaal op gang komt, zal die generatie al de gebeurtenissen van de eindtijd vervuld zien:
Mt. 24:34 (Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht gaat niet voorbij, eer dit alles is geschied)

Herrijzing van het Romeinse Rijk:
Dan. 7:23-24 (Zo sprak Hij: Het vierde beest is een vierde rijk, dat op aarde zal zijn, en verschillen zal van alle andere rijken. Het zal de hele aarde verslinden, haar vertrappen, verscheuren. De tien horens zijn tien koningen, die uit dat rijk zullen opstaan)
Openbaring 17:12-14 (De tien horens, die ge gezien hebt, zijn tien koningen, die de heerschappij nog niet hebben verkregen, maar die tezamen met het Beest de koninklijke macht zullen bezitten, één uur lang. Ze zijn eensgezind onder elkaar, en stellen hun macht en gezag in dienst van het Beest. Ze zullen strijd voeren tegen het Lam; maar het Lam zal hen overwinnen)

Drie koningen zal hij (de antichrist) doen vallen:
Dan. 7:24 (Maar na hen zal er een andere opstaan, die van de vorige zal verschillen. Drie koningen zal hij doen vallen)


Wat zal voorafgaan aan de wederkomst des Heren?

Misleiding:
Mt. 24:23 (Want er zal menig valse-christus opstaan, en tal van valse profeten. Ze zullen grote tekenen en wonderen verrichten, zodat, als het mogelijk was, ze zelfs de uitverkorenen zouden misleiden)
Marc. 13:5-6 (Past op, dat niemand u misleidt! Want velen zullen komen onder Mijnen naam, en zeggen, dat Ik het ben [nl. de verwachte Messias]; en ze zullen er velen misleiden.

Afvalligheid en verschijning van de Antichrist:
Dan. 11:32 (Die het verbond al overtraden, zal hij door vleierij tot afval verleiden)
2 Tess. 2:3-5 (Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad, en de Man der goddeloosheid is verschenen, het kind der verdoeming, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet [de grote afval van het ware geloof en het optreden van de Antichrist], zodat hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God... komt de Dag des Heren niet)

Misleiding vanwege ongeloof:
2 Tess. 2:11-12 (En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven; opdat allen zouden veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid)

Het Evangelie zal overal verkondigd zijn:
Mt. 24:14 (Doch eerst zal dit Evangelie van het rijk over heel de wereld worden verkondigd tot een getuigenis voor alle volkeren; dan zal het einde komen)

De joden zullen weer in het beloofde land (Israël) zijn teruggekeerd. Daarna zullen velen zich bekeren:
Rom. 11:25,26 (Welnu broeders, om u te behoeden voor zelfoverschatting, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim: een deel van Israël is verhard, totdat de massa der heidenen is binnengegaan; en dan zal heel Israël worden gered; zoals er geschreven staat: De Verlosser zal komen uit Sion, de goddeloosheid verwijderen van Jakob)


Hoe zullen de mensen zijn in die dagen?

Zelfzuchtig:
2 Tim. 3:2-7 (Weet wel dat in de laatste dagen boze tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig worden, geldgierig, snoevers, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos, liefdeloos, trouweloos, kwaadsprekers, onmatig, verwilderd, van het goede vervreemd, verraders, roekeloos, trots, met meer liefde voor het genot dan voor God, mensen die de schijn van vroomheid bewaren, maar er de kracht van verwerpen)

Liefdeloos:
Mt. 24:10,12 (Dan zullen velen zich ergeren, elkander verraden en haten ... En omdat de ongerechtigheid dan de overhand neemt, zal de liefde van velen verkoelen)

De waarheid zal niet meer worden verdragen:
2 Tess. 11-12 (En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven; opdat allen zouden veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid)
2 Tim. 4:3 (Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen, maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels)

Men zal zich overgeven aan afgoderij:
Openbaring 9:20 (En de rest van de mensen, die door deze plagen niet werden gedood, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, van de aanbidding der duivels, en der beelden van goud, zilver, koper)

Afvalligheid:
2 Tess. 3,4 (Want voordat de afval heeft plaats gehad ... komt de Dag des Heren niet)
Luc. 18:8 (Maar zal de Mensenzoon bij Zijn komst wel geloof op aarde vinden?)

In de Apocalyps is sprake van twee kerken:
In Openbaring 12 staat de strijd beschreven van Satan tegen de Kerk, het beeld van de klein geworden Kerk, die zeer zuiver en trouw blijft ondanks alles. Ze moet vluchten naar de woestijn vanwege de vervolgingen.
Openbaring 12:4 (En de Draak stelde zich op tegen de Vrouw, die op het punt stond te baren, om zodra zij gebaard had, haar Kind te verslinden. Ze baarde een Kind van het mannelijk geslacht, dat alle volkeren zal weiden met ijzeren staf. En haar Kind werd weggevoerd naar God en Zijn troon. Maar de Vrouw nam de vlucht naar de woestijn, waar ze een plaats heeft, door God haar bereid, om daar te worden gevoed duizend tweehonderd zestig dagen)
Openbaring 17 is het beeld van een Kerk die bezweken is voor de wereldse verleiding en daardoor aan het vervuilen is: de wereldkerk.
Openbaring 17:3 (In geestvervoering bracht hij me naar een woestijn [d.i.: geestelijke leegte]. En ik zag een Vrouw, zittend op een scharlakenrood Beest, vol van godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. De Vrouw was in purper en scharlaken gekleed, met goud, edelstenen en paarlen getooid. Ze droeg in haar hand een gouden beker, vol van gruwelen en van de onreinheid harer ontucht. Op haar voorhoofd stond een naam... een geheim... geschreven: "Het grote Babylon, de moeder van de ontuchtigen en van de gruwelen der aarde". Dronken zag ik de Vrouw en het bloed der heiligen en van het bloed der martelaren van Jezus)

De wereldkerk wordt arm gemaakt, daarna verslonden:
Openbaring 17:16 (De tien horens en het Beest, die ge gezien hebt, ze zullen de Ontuchtige haten, haar eenzaam maken en naakt, haar vlees verslinden, en haar verbranden met vuur)
Mt. 22:7 (... en stak hun stad in brand) [God steekt de stad -het nieuwe Jeruzalem, ook wel de Kerk- in brand, d.w.z. het onzuivere deel]

De regeringen keren zich tegen God:
Psalm 2:2 (Komen de koningen der aarde bijeen, spannen de vorsten samen tegen Jahweh en Zijn Gezalfde)
Openbaring 17:12-14 (De tien horens, die ge gezien hebt, zijn tien koningen, die de heerschappij nog niet hebben verkregen, maar die tezamen met het Beest de koninklijke macht zullen bezitten, één uur lang. Ze zijn eensgezind onder elkander, en stellen hun macht en gezag in dienst van het Beest. Ze zullen strijd voeren tegen het Lam; maar het Lam zal hen overwinnen)

Men zal spotten met de wederkomst:
2 Petr. 3:3 en Judas vers 18 (Vóór alles moet gij er aan denken, dat op het einde der tijden spotters met bijtende spot zullen komen, die naar hun eigen lusten leven, en zeggen: "Waar blijft nu de belofte van Zijn komst? Want sinds de Vaders zijn ontslapen, blijft alles zoals het geweest is van het begin der schepping af!")

Periode van schijnvrede:
1 Tess. 5:3 (Maar over tijden en stonden, broeders, behoeft u niet te worden geschreven. Want zelf weet gij goed, dat de Dag des Heren komt als een dief in de nacht. Wanneer men zegt: "Vrede en veiligheid" dan valt op hen het verderf onverwacht)

Men zal roepen om vrede:
Jer. 6:14 (Ze menen, de wonde van mijn volk te genezen, door luchthartig te roepen: Vrede, vrede! En er is geen vrede!)

Er zal vervolging zijn:
Mt. 10:16-23 (Maar wacht u voor de mensen. Want ze zullen u overleveren aan de rechtbanken, en geselen in hun synagogen. En voor landvoogden en koningen zult ge gevoerd worden terwille van Mij, om getuigenis af te leggen bij hen en bij de heidenen ... En ge zult gehaat zijn bij allen om Mijnen naam; maar wie volhardt ten einde toe, zal zalig worden)
Mt. 24:9,13 (Dan zal men u overleveren, om u te mishandelen en te doden; en gij zult een voorwerp zijn van haat bij alle volken terwille van Mijn naam ... Maar wie tot het einde toe heeft volhard, hij zal behouden worden)

Waarom laat God dit alles toe?
Openbaring 17:17 (Want God gaf hun [de tien horens en het Beest] in het hart, Zijn Wil te volbrengen: om onderling eensgezind te handelen, hun heerschappij in dienst van het Beest te stellen, totdat de uitspraken Gods vervuld zouden zijn)


Plagen en straffen die de wereld teisteren:

Geld heeft geen waarde meer:
Ez. 7:19 (Hun zilver smijten ze weg op straat, hun goud geldt voor drek, want hun zilver en goud kunnen hen toch niet redden op de dag van Jahweh's toorn; hun honger kunnen ze er niet mee stillen, hun buik er niet mee vullen; het was de oorzaak van hun zonde)

Rijkdom wordt verwoest:
Openbaring 18:16 (Wee, Wee, de grote stad, waarin allen, die schepen bezitten op zee, rijk zijn geworden door haar weelde: Want in één uur werd ze verwoest!)

Er zullen oorlogen zijn:
Luc. 21:9,10 (En wanneer gij hoort van oorlogen en omwentelingen, schrikt er niet van ... Volk zal opstaan tegen volk, en rijk tegen rijk)
Openbaring 9:15 (En losgelaten werden de vier engelen [d.i.: gebonden engelen, dus duivels], die zich gereed hadden gemaakt voor het uur en de dag, de maand en het jaar, om het derde deel der mensen te doden)

Ziekten en hongersnood:
Ez. 5:12 (Het derde deel van u zal sterven aan de pest, en van de honger omkomen binnen uw muren)
Luc. 21:11 (En pest en hongersnood op verschillende plaatsen)

Het water wordt ondrinkbaar:
Openbaring 8:10 (De derde engel blies: Een grote ster viel neer uit de hemel, brandend als een fakkel; ze viel neer op het derde deel der rivieren en op de waterbronnen; en de naam der ster heet: "Alsem". En het derde deel van het water werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden)

De zee en rivieren worden als bloed:
Openbaring 16:3,4 (de tweede [engel] goot zijn schaal op de zee leeg: Ze werd bloed, als dat van een dode; en alle levende wezens der zee kwamen om. De derde goot zijn schaal leeg op de rivieren en de waterbronnen: ze werden bloed)

Vuur op aarde (nucleair):
Ez. 39:6 (Ik ga brand stichten in Magog, en bij hen, die zich op de eilanden veilig wanen)
Openbaring 8:7-9 (De eerste blies: Hagel en vuur brak los, met bloed gemengd, en het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde, het derde deel der bomen verbrandde, en al het groene gras werd verbrand. De tweede engel blies: Een grote berg, laaiend van vuur, werd in de zee geworpen. En het derde deel der zee werd bloed, het derde deel van de levende schepsels der zee kwam om, en het derde deel der schepen verging)
Openbaring 9:18 (Door deze drie plagen werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, de rook en de zwavelzwavel uit hun bek)

De natuur: De zon zal feller worden:
Openbaring 16:8-9 (De vierde engel goot zijn schaal leeg op de zon: Het werd haar gegeven, de mensen te blakeren met vuur; en de mensen werden geblakerd door geweldige hitte)

Aardbevingen:
Luc. 21:11 (En er zullen geweldige aardbevingen zijn)
Openbaring 16:18 (Bliksemstralen, geraas en donderstralen barstten los, en een geweldige aardbeving brak uit; een aardbeving zó verschrikkelijk als er nooit is geweest, sinds er een mens op aarde woont)

Overstromingen:
Luc. 21:25 (Radeloos door het donderend geweld van de zee en de golven)

Tekenen aan de hemel:
Luc. 21:11 (Verschrikkingen zullen er komen, en grote tekenen aan de hemel)
Luc. 21:25,26 (En er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren ... Want de krachten der hemelen zullen worden geschokt)
Mt. 24:29-42 (En terstond na de kwelling dier dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt)
2 Petr. 3:10 (En dan zullen de hemelen vergaan met donderend geweld, de elementen zullen verbranden en smelten, zo ook de aarde met al wat er op gemaakt is)
Openbaring 8:12 (De vierde engel blies: Het derde deel der zon werd getroffen, het derde deel der maan, en het derde deel van de sterren. Zó werd hun derde deel verduisterd; de dag lichtte niet voor een derde deel en evenmin de nacht)

De goddelozen zullen worden gekweld:
Openbaring 9:3-5 (En uit de rook stegen sprinkhanen op en streken neer op de aarde. En er werd hun een macht gegeven, zoals aardse schorpioenen die hebben. Maar er werd hun gezegd, dat ze het gras der aarde niet mochten beschadigen, geen groen en geen boom, doch enkel de mensen die op het voorhoofd niet dragen het zegel van God. Niet werd hun vergund, ze te doden, maar wèl ze te kwellen vijf maanden lang; hun kwelling is pijnlijk als van een schorpioen, als hij een mens steekt)

Doodsangst onder de mensen:
Marc. 13:19 (Want dat zullen dagen zijn van ellende, zoals er nooit is geweest, en zoals er nooit is geweest van het begin der wereld af, die God heeft geschapen, tot heden toe, en zoals er ook nooit meer zal zijn)
Luc. 21:25,26 (En op de aarde doodsangst onder de volken ... De mensen zullen verstijven van vrees en bange verwachting, van wat de wereld gaat overkomen)

De mensen zullen de dood zoeken:
Openbaring 9:6 (In die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden; smachten zullen ze om te sterven, maar de dood vliedt henen van hen)

De mensen zullen zich (nog) niet bekeren:
Openbaring 9:20-21 (En de rest van de mensen, die door deze plagen niet werden gedood, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, van de aanbidding des duivels, en der beelden van goud, zilver en koper ...)
Openbaring 16:9-11 (En de mensen werden geblakerd door geweldige hitte. Maar ze lasterden de Naam van God, die de macht heeft over die plagen; ze bekeerden zich niet, om Hem eer te geven. De vijfde goot zijn schaal leeg op de troon van het Beest: zijn rijk werd verduisterd; en ze verbeten hun tongen van pijn. Maar ze lasterden de God des hemels om hun pijnen en zweren; ze bekeerden zich niet van hun werken)
Openbaring 16:20-21 (Alle eilanden vloden uiteen, en bergen waren niet meer. Geweldige hagel, zwaar als talenten, viel uit de hemel neer op de mensen. Maar de mensen lasterden God om de plaag van de hagel; want ontzettend groot was die plaag)
Openbaring 22:11 (Wie onrecht doet, laat hem onrecht bedrijven, Wie onrein is, laat hem zich verder bevlekken)

De dagen zullen worden verkort:
Marc. 13:20 (En zo de Heer die dagen niet had verkort, geen mens bleef behouden; maar om de uitverkorenen, die Hij Zich heeft gekozen, heeft Hij die dagen verkort)


De twee Getuigen:

Ze zullen profeteren:
Openbaring 11:3-6 (Maar Ik zal ook Mijn twee Getuigen doen profeteren, in zakken gehuld, duizend tweehonderd en zestig dagen. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters, die voor de Heer der aarde staan)

Ze zullen grote macht hebben:
Openbaring 11:5-6 (Zo iemand hen wil schaden, komt er vuur uit hun mond en verteert hun vijanden; zo iemand hen wil schaden, moet hij dus zelf worden gedood. Ze hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, zolang ze profeteren; macht hebben ze over de wateren, om die in bloed te veranderen; ook om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo vaak ze het willen)

Na hun getuigenis zullen ze worden gedood:
Openbaring 11:7-8 (Maar wanneer ze hun getuigenis hebben voleind, dan zal het Beest, dat uit de afgrond omhoog stijgt, strijd met hen voeren, ze overwinnen en doden. En hun lijk zal blijven liggen op de straat der grote stad, geestelijk "Sodoma en Egypte" geheten [d.i. Jeruzalem], waar ook hun Heer werd gekruisigd)

De mensen verheugen zich dan, want de getuigen predikten de onaangename boete en maakten zich daardoor gehaat bij de bedorven wereld:
Openbaring 11:10 (En de bewoners der aarde zullen zich over hen verheugen, elkander gelukwensen en elkander geschenken zenden; want deze beide profeten hadden de bewoners der aarde pijn gedaan)

Daarna zullen de beide profeten opstaan en opstijgen ten hemel:
Openbaring 11:11-12 (Maar na drie en een halve dag voer in hen een levensgeest uit God, en ze stonden op hun voeten ... En ze hoorden een machtige stem uit de hemel, die tot hen riep: "Stijgt op hierheen!" Toen stegen ze in een wolk ten hemel op, en hun vijanden aanschouwden hen)
Naar het oordeel van de Kerk zullen deze getuigen Henoch en Elias zijn. Henoch is een der Oudvaders ten tijde van de zondvloed; hij wandelde met God en werd van de aarde weggenomen zonder te sterven (Gen. 5:24 en Hebr. 11:5). Elias is een profeet in Israël ten tijde van koning Achab. Hij werd van de aarde weggevoerd in een vurige wagen hemelwaarts zonder te sterven (2 Kon.2:11)

Opname van het volk Gods:
Mt. 24:40-41 (Dan zullen er twee zijn op de akker: de één wordt opgenomen, de ander achtergelaten; twee zullen er met de handmolen malen, de één wordt opgenomen, de andere achtergelaten)
Luc. 17:34 (Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed liggen: de een wordt opgenomen, de ander achtergelaten ...)

Het leven gaat gewoon door tot het einde; goddeloosheid en ongerechtigheid hebben de overhand:
Mt. 24:37-39 (Want zoals het was in de dagen van Noë, zo zal ook de komst van de Mensenzoon zijn. Zoals men toch in de dagen vóór de zondvloed at en dronk, huwde en uithuwde, tot op de dag, waar-op Noë de ark binnenging; en zoals men er geen acht op sloeg, totdat de zondvloed kwam en allen verzwolg, zo zal ook de komst van de Mensenzoon zijn)
Luc. 17:26-30 (... Of zoals het was in de dagen van Lot: men at en dronk, kocht en verkocht, plantte en bouwde. Maar op de dag dat Lot uit Sodoma ging, regende het vuur en zwavel uit de hemel, en verdelgde allen. Zo zal het ook gaan op de dag, waarop de Mensenzoon verschijnt)

De wederkomst des Heren:

Visioen
Dan. 7:13 (Ik bleef staren op het nachtelijk visioen: En zie, met de wolken des hemels kwam iemand als een Mensenzoon. Hij trad tot voor de Hoogbejaarde, en werd vóór Hem geleid. Hem werd de heerschappij gegeven, met heerlijkheid en koningschap; alle volken, naties en tongen moesten Hem dienen. Zijn macht is een eeuwige macht, die nooit zal vergaan; en Zijn koninkrijk is een rijk, dat nooit wordt verwoest)
Openbaring 14:14 (Ik zag toe en zie: Een witte wolk, en op die wolk zat Iemand, een Mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op het hoofd, en een scherpe sikkelsikkel in Zijn hand)

Hij zal wederkomen als Koning:
Is. 24:23 (De maan zal blozen, de zon zich schamen, Want Jahweh der heirscharen zal heersen als koning op de berg Sion, in Jeruzalem; En voor zijn oudsten zal Zijn heerlijkheid stralen) [het oude volk Gods]
Zak. 14:9 (Dan zal Jahweh als Koning over de hele aarde heersen; op die dag zal het wezen: Eén Jahweh, enig Zijn Naam!)
Luc. 1:32,33 (God de Heer zal Hem de troon van Zijn Vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jacob in eeuwigheid, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen)
Luc. 21:27 (Dan zullen ze de Mensenzoon op een wolk zien komen, met grote macht en majesteit)

Hoe zal de wederkomst geschieden:
Mt. 24:27 (Want zoals de bliksem uitschiet van het oosten, en flitst tot het westen: zo zal ook de komst van de Mensenzoon zijn)
2 Petr. 3:10 (Maar komen zal de Dag des Heren als een dief; dan zullen de hemelen vergaan met donderend geweld, de elementen zullen verbranden en smelten, zo ook de aarde met al wat er op is gemaakt)
Mt. 24:30-31 (Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; dan zullen alle geslachten der aarde jammeren, en de Mensenzoon op de wolken des hemels zien komen met grote macht en majesteit)

Hij zal komen om te oordelen:
Openbaring 14:15-16 (En weer een andere engel trad uit de tempel, en riep met machtige stem tot Hem, die op de wolk was gezeten: Sla uw scherpe sikkel uit, want gekomen is het uur om te maaien; Geel staat de oogst van de aarde. En die op de wolk was gezeten sloeg Zijn sikkel uit over de aarde, en de aarde werd afgemaaid)

Zal er bij Zijn wederkomst nog geloof zijn?
Luc. 18:8 (Maar zal de Mensenzoon bij Zijn komst wel geloof op aarde vinden?)

Bereken niet de datum, deze komt onverwacht:
Mt. 24:36 (Maar van die dag en dat uur weet niemand iets af, zelfs de engelen in de hemel niet, noch de Zoon; maar de Vader alleen)
[D.z.w.: niemand volgens Zijn natuurlijke kennis; noch de Zoon, Christus, volgens zijn zuiver menselijke kennis. Door Zijn goddelijke en bovennatuurlijk menselijke kennis wist Hij het zeker, zoals de engelen het ook door openbaring kennen. Jezus laat ons echter in onzekerheid over dag en uur, om ons tot voortdurende waakzaamheid aan te sporen. Mt. 24:42 (Waakt dus, omdat gij niet weet, op welke dag uw Heer zal komen). Door de gelijkenis van de vijgenboom (Mt. 24:32-33) kennen wij de tekenen die direct hieraan voorafgaan]
1 Tess. 5:1-3 (Maar over tijden en stonden, broeders, behoeft u niet te worden geschreven. Want zelf weet gij goed, dat de Dag des Heren komt als een dief in de nacht. Wanneer men zegt: "Vrede en veiligheid" dan valt op hen het verderf onverwacht, zoals barensweeën op een zwangere vrouw; en ontkomen doen zij zeker niet)
2 Petr. 3:10 (Maar komen zal de Dag des Heren als een dief; en dan zullen de hemelen vergaan met donderend geweld, de elementen zullen verbranden en smelten, zo ook de aarde met al wat er op is gemaakt)

Bezie wel de tekenen van die tijd: De gelijkenis van de vijgenboom:
Mt. 24:32-33 (Zo ook wanneer gij dit alles ziet, weet dan, dat het dicht voor de deur staat)


Praktische raadgevingen:

Wees daarom waakzaam:
Mt. 24:44 (Weest ook gij dus bereid, want de Mensenzoon komt op een onverwacht uur)
De gelijkenis van de tien maagden: Mt. 25:1-13 [de verstandigen namen olie in hun vaten - "Waakt dus, want gij kent dag noch uur"]
Luc. 12:35 (Houdt uw lenden omgord, en brandend uw lampen. Weest als mensen, die wachten op hun heer,wanneer hij van de bruiloft komt, om als hij komt en klopt, terstond hem open te doen)
Luc. 21:34-36 (... en laat die dag u niet onverhoeds overvallen, als een strik. Want Hij zal komen over allen, die de ganse aarde bewonen. Waakt dus, en blijft altijd bidden, opdat gij moogt ontkomen aan dat alles)

Oproep tot bekering en boete:
Hand. 3:19-21 (Doet boete en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist; opdat de tijden mogen aanbreken van 's Heren verkwikking, en opdat Hij Jezus doet komen, die u als de Christus is voorbestemd, en die nu in de hemel moet blijven wonen tot aan de tijden van het herstel aller dingen) [De tijd van verkwikking en herstel is de eindzege van Christus bij Zijn tweede komst]

Opwekking tot liefde tot elkander:
1 Tess. 3:12,13 (Moge de Heer ú echter vervullen en doen overvloeien van liefde tot elkander en tot iedereen, zoals wij ze hebben tot u. Zo make Hij uw harten sterk en onberispelijk in heiligheid voor het aanschijn van God, onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus, met al Zijn heiligen)

Wees verheugd en vriendelijk:
Fil. 4:4,5 (Verblijdt u altijd in de Heer, ik herhaal het: Verblijdt u. Laat alle mensen uw minzaamheid zien. De Heer is nabij)

Munt uit in heilige wandel en vroomheid:
2 Petr. 3:11-12,14 (En wanneer zó dit alles ineen stort, hoe moet gij dan wel uitmunten in heilige wandel en vroomheid, en reikhalzend uitzien naar de komst van de Dag van God! ... Daarom geliefden, nu gij dit alles verwacht, moet gij uw best doen, om smetteloos en onbevlekt te worden bevonden, in vrede met Hem)

Wees getrouw en ijverig:
Mt. 24:45, 46 (Wie is nu de trouwe en voorzichtige knecht, die de meester over zijn ondergeschikten heeft gesteld, om hun spijs te geven te rechter tijd? Gelukkig de knecht, die de heer bij zijn komst daarmee bezig zal vinden)

Vermaan de mensen:
2 Tim. 4:2 (Verkondig het woord; treed op welkom of niet; weerleg, berisp en vermaan in alle lankmoedigheid en met alle soort van lering)

Wees geduldig:
Openbaring 14:12 (Hier geldt slechts het geduld der heiligen, Die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren!)

Bid altijd en verlies niet de moed:
Luc. 18:1-8: de gelijkenis van de rechter en de weduwe over de noodzakelijkheid om altijd te bidden, en nooit de moed te verliezen)


Grote gebeurtenissen bij de wederkomst:

De doden worden opgewekt ten leven en de levenden gaan Hem tegemoet:
1 Kor. 15:51,52 (Niet allen zullen wij ontslapen, maar wel van gedaante veranderen; plotseling, in een oogwenk, bij de laatste stoot der bazuin. Want zodra de bazuin zal schallen, zullen de doden verrijzen, onbederfelijk, maar wij van gedaante veranderen)
1 Tess. 4:16,17 (Want op een teken, op het geroep van de Aartsengel en de bazuinstoot van God, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, en allereerst zullen zij verrijzen, die stierven in Christus; eerst dan zullen wij, die leven en achterblijven, tezamen met hen worden weggevoerd op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En zó zullen wij altijd bij de Heer blijven)

Er zal geen dood meer zijn:
Zak. 14:11 (en geen vervloeking zal er meer zijn)

De zegepralende Kerk:
Openbaring 14:1 (Ik bleef toezien: Zie, op de berg Sion stond het Lam, en tezamen met Hem honderd vier en veertig duizend, die Zijn Naam en de Naam van Zijn vader op hun voorhoofden hadden geschreven)
Openbaring 15:2 (Ook zag ik een glazen zee, doorstreept als met vuur; en de overwinnaars van het Beest, van zijn beeld en het getal van zijn naam, stonden boven op de glazen zee, dragend de citers van God)


Dan zal volgen: het Tijdperk van vrede:


De aarde zal worden herschapen:
Zak. 14:5-11 (... Op die dag zal er geen hitte meer zijn, geen koude, geen vorst. Een onafgebroken dag zal het zijn, alleen aan Jahweh bekend; geen dag en nacht: als de avond valt, wordt het licht ... Men zal er wonen, en geen vervloeking zal er meer zijn)
2 Petr. 3:13 (En verwachten we uit kracht Zijner belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin de gerechtigheid woont)
Openbaring 21:1-2 (Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de tweede aarde waren verdwenen, en ook de zee bestond niet meer. En de heilige Stad, het Nieuw-Jeruzalem, zag ik neerdalen van God uit de hemel)

Ook geestelijk:
2 Petr. 3:13 (En verwachten we uit kracht Zijner belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin de gerechtigheid woont)

Er zal geen afgoderij meer zijn:
Is. 2:18-20 (Ook de goden zullen allen verdwijnen, wegsluipen in de spelonken en in de holen der aarde. Uit angst voor Jahweh en de glans van Zijn luister. Als Hij opstaat, om de aarde met ontzetting te slaan. En op die dag gooien de mensen hun zilveren goden weg met hun goden van goud, die ze maakten om ze te aanbidden: weg, voor de ratten en muizen)

Nooit meer oorlog:
Is. 2:4 en Mik. 4:3 (Hij zal tussen de volkeren scheidsrechter zijn, en recht verschaffen aan machtige naties. Dan smeden ze hun zwaarden tot ploegijzers om, en hun lansen tot sikkels; Geen volk trekt zijn zwaard meer tegen een ander, en niemand oefent zich voor de strijd)
Ez. 34:28 (Nooit meer zullen ze een prooi der volken worden, ... in veiligheid zullen ze wonen, en niemand schrikt ze weer op!)

Geen hongersnood meer:
Ez. 34:26,29 (Op zijn tijd zal Ik milde regen geven, en de buien laten stromen: malse buien; zodat de bomen op het veld hun vruchten dragen, en de akker zijn opbrengst zal geven. Ik zal hun gewassen welig doen groeien, zodat er niemand in het land van honger meer omkomt, en ze de spot der volken niet meer hoeven te dragen)
Ez. 36:29,30 (Ik zal het graan te voorschijn roepen en het overvloedig doen groeien, in plaats van u te teisteren met hongersnood. Ook zal Ik de vruchtbaarheid der bomen en de opbrengst van het veld vergroten, opdat gij de schande van honger te lijden niet meer hoeft te verduren onder de volken)

De dieren zullen vreedzaam zijn:
Is. 11:6-8 (Dan huist het wolf bij het lam, Vlijt de panter zich naast de geit; Samen grazen kalf en leeuw, Een kind kan ze weiden. Koe en berin wonen samen, haar jongen liggen bijeen, En de leeuw vreet hooi als het rund; De zuigeling speelt bij het hol van de adder, Het kind steekt zijn hand in het nest van de slang)
Ez. 34:28 (Nooit meer zullen wilde beesten hen verscheuren)

Bekering en herstel van Israël:
Is. 11:9 (Dan doet niemand meer zonde of kwaad op heel Mijn heilige berg; want het land is vervuld van de kennis van Jahweh, zoals de bodem der zee is bedekt door het water)
Is. 26:6 (Dan zal in die dagen Jacob weer wortel schieten, Israël bloeien en vruchten dragen, En de aarde vullen met zijn oogst)
Ez. 36:33 (Dit zegt Jahweh, de Heer: Als Ik u gezuiverd heb van al uw smetten, en uw steden bevolkt heb; als de ruïnen herbouwd zijn, en het land weer bewerkt wordt, in plaats dat het woest ligt ten aanschouwen van een ieder, die voorbijgaat, dan zal men uitroepen: Dit woeste land is in een tuin van Eden veranderd; en die steden, die verwoest waren en in puin lagen, zijn nu versterkt en bewoond! Zo zullen de volken, die in uw omtrek over blijven, erkennen, dat Ik, Jahweh, die puinhopen herbouwd en het woeste land weer beplant heb)

Zaligheid der bewoners: De mens zal niet meer dezelfde zijn:
Ez. 36:26,27 (Dan geef Ik u een nieuw hart en stort een nieuwe geest in uw binnenste, verwijder het stenen hart uit uw lichaam, en geef u een hart van vlees. Mijn geest zal Ik in uw binnenste uitstorten, en maken, dat gij naar Mijn wetten leeft, en Mijn geboden nauwkeurig onderhoudt)
Openbaring 21:24 (De volkeren zullen wandelen in haar licht, de koningen der aarde hun heerlijkheid brengen. Geen enkele dag zullen haar poorten worden gesloten; want nacht zal er niet zijn. Zo zal men haar brengen de heerlijkheid en de glorie der volken)
Openbaring 22:4,5 (Daar zal ook de Troon zijn van God en het Lam, en zullen Zijn dienaars Hem dienen. Ze zullen Zijn Aangezicht schouwen, Zijn Naam op hun voorhoofd. Dan zal er geen nacht meer zijn, en ze zullen het Licht van fakkel en zon niet langer behoeven. Want God de Heer zal over hen lichten; ze zullen heersen in de eeuwen der eeuwen)
webrider

 • muziekforum.com
 • *****
 • 1037
 • Hehe...
  • www.muziekforum.com
Re: Mag ik vloeken?
« Reply #8 on: Sunday 17 September 2006 13:00:56 »
Bovenstaand onderwerp wijkt wel heel erg van muziek. Staat dan wel in de Ouwehoer rubriek maar toch.

Het is aan de leden om te bepalen of het mag blijven of niet.
Dus mensen, Commentaar welkom :)
Muziekforum.com

Mikey

Re: Mag ik vloeken?
« Reply #9 on: Monday 18 September 2006 22:12:21 »
Met alle respect maar dit vind ik meer op een EO-site passen !

Pffff 't is zelfs te veel om te lezen  :o


GreetZZzz Mikey  ;D

DKN

 • Ben de kwaaiste niet he!
 • ****
 • 363
 • Ben ik aan een nieuwe Avatar toe of nie ?
Re: Mag ik vloeken?
« Reply #10 on: Tuesday 19 September 2006 15:50:35 »
Inderdaad Mikey,

Alleen gaat dit alleen over het einde der tijden en denk niet dat de EO dat zou uitzenden. Die zijn toch meer van het positieve?  Ik kan me vergissen hoor want ik kijk zelden TV en al helemaal niet de EO.

webrider

 • muziekforum.com
 • *****
 • 1037
 • Hehe...
  • www.muziekforum.com
Re: Mag ik vloeken?
« Reply #11 on: Tuesday 19 September 2006 20:17:41 »

Pffff 't is zelfs te veel om te lezen  :o


GreetZZzz Mikey  ;D

Teringgggg..... Nou je het zegt Mikey, het is inderdaad verrekkes veel tekst!!
Muziekforum.com

 

* Recent Posts

Radar Love - Golden Earring (1973) by webrider
[Friday 05 February 2021 09:01:59]


Nino Wilson - I don't wanna miss you by ninowilson_music
[Wednesday 16 September 2020 08:38:26]


Nino Wilson - Muziek slaat je overal doorheen by ninowilson_music
[Thursday 10 September 2020 15:04:31]


3afiyaa - Onderweg by 3afiyaa
[Tuesday 08 September 2020 05:12:19]


Nino Wilson - Altijd zo moe by ninowilson_music
[Saturday 05 September 2020 14:32:16]

Demo's & Releases

Nino Wilson - I don't wanna miss you by ninowilson_music
[Wednesday 16 September 2020 08:38:26]


Nino Wilson - Muziek slaat je overal doorheen by ninowilson_music
[Thursday 10 September 2020 15:04:31]


3afiyaa - Onderweg by 3afiyaa
[Tuesday 08 September 2020 05:12:19]


Nino Wilson - Altijd zo moe by ninowilson_music
[Saturday 05 September 2020 14:32:16]


Nino Wilson - Altijd zo moe by ninowilson_music
[Saturday 05 September 2020 14:24:21]


Nino Wilson - Paarden, Scouting, Varen Met Papa by ninowilson_music
[Wednesday 02 September 2020 21:23:18]


Nino Wilson - Volle maan by ninowilson_music
[Wednesday 02 September 2020 21:20:40]


Nino Wilson - Overwinningslied by ninowilson_music
[Wednesday 02 September 2020 21:19:58]

* Theme SelectForum Default

Permanently
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal